WAT DOEN WE?

Het Willemsfonds werd opgericht in 1851 met het doel het Nederlands te verdedigen en het werk van Jan Frans Willems verder te zetten.

Het Willemsfonds gaf betaalbare Nederlandstalige boeken uit, richtte de volksbibliotheken op, organiseerde taalprijskampen, lezingen en andere “volksverheffende activiteiten?.  Het Willemsfonds bood aan de Vlamingen kansen en middelen om zich in hun eigen taal te ontplooien en gezamenlijk cultuur te beleven.

Ook vandaag nog zet het Willemsfonds aan tot levenslang leren, schept het mogelijkheden om actief te participeren aan cultuur en stimuleert het de dialoog in het interculturele Vlaanderen.  In de 21ste eeuw wil het Willemsfonds respect blijven afdwingen voor de Nederlandse taal en bijdragen tot de verdere uitbouw  van een gezonde, democratische samenleving.